Arche - samtal om psykoanalys, humaniora och arkitektur

Per Magnus Johansson om coronapandemin utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv

January 15, 2021

Per Magnus Johansson kom i januari 2021 ut med sin andra bok om coronapandemin – Corona -en psykoanalytikers dagbok Del två på Korpens förlag. I det har avsnittet reflekterar han över hur vi människor hanterar oro, osäkerhet och begränsningar och hur vi kan förhålla oss till dom existensiella frågorna som väcks. Hur kan vi lära oss något mer om oss själva och den värld vi lever i?  

Bakgrund till de två böckerna om Corona: Per Magnus Johansson skrev sin första dagboksanteckning den 17 mars 2020 och skrev sedan texter nästan dagligen som publicerades på sociala medier och som sen sammanställdes i den första boken, Corona – En psykoanalytikers dagbok som kom ut den 25 maj 2020. Under sommaren och hösten 2020 skrev Per Magnus Johansson veckobrev som nu finns publicerade den andra boken, Corona – en psykoanalytikers dagbok del 2. Denna bok skildrar Corona-pandemins utveckling från juni till oktober 2020 ur intellektuella, medicinska och konstnärliga perspektiv. I arbetet med boken har ett antal forskare, flera läkare, en konstnär, en bibliotekschef, en präst, ett vårdbiträde, en konsthistoriker, en teaterregissör och flera intellektuella engagerats.

Den innehåller ett mångfacetterat samtal om hur Covid-19 har drabbat samhället och dess invånare. Utgångspunkten är att alla är drabbade, men att vi är berörda på skilda sätt. Vår oro och utsatthet ser olika ut, men den finns närvarande i större eller mindre utsträckning för var och en av oss. 

Inspelningarna i denna podd är från ett samtal den 27 maj 2020 om coronapandemin utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv, på uppdrag av Svenska psykoanalytiska föreningen och ABF Stockholm och ett samtal med Petra Revenue på Teater Trixter den 20 augusti 2020. 

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, utbildad i Paris, och idéhistoriker, verksam vid Göteborgs universitet. Han är författare till en rad böcker om bland annat psykoanalysens historia i Sverige samt redaktör för kulturtidskriften Arche.

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App