Arche - samtal om psykoanalys, humaniora och arkitektur
Om felprestationer - med Per Magnus Johansson

Om felprestationer - med Per Magnus Johansson

April 1, 2021

Har du också försökt öppna dörren med fel nyckel och funderat på vad det kan betyda? Psykoanalytiker och författare Per Magnus Johansson talar om felprestationer och felhandlingar utifrån Sigmund Freuds bok Vardagslivets psykopatologi. Avsnittet spelades in 13 mars 2021 och är en del av det Freudseminarie som leds av Per Magnus Johansson och administreras av Erica Lundqvist och David Arvidsson. Seminariet sker ungefär en gång i månaden, är öppet för alla och det är möjligt att delta online. Du kan läsa mer på arche.se eller mejla till freudsemgbg@gmail.com. 

#permagnusjohansson #isigmundfreud #psykoanalys #arche #felprestationer #felhandlingar #freudseminarie

Psykiskt lidande och livslust - Ruben Östlund, Per Magnus Johansson och Aslak Iversen

Psykiskt lidande och livslust - Ruben Östlund, Per Magnus Johansson och Aslak Iversen

March 19, 2021
Ett samtal mellan regissören Ruben Östlund, idéhistorikern och psykoanalytikern Per Magnus Johansson och psykologen Aslak Iversen kring psykiskt lidande och livslust. Ruben Östlund är känd för filmer som The Square, Play, De ofrivilliga och Turist och samtalet tar sin utgångspunkt i scener ur hans filmer. Vi får också höra Östlund berätta om sin nya film Triangle of Sadness. 
 
Samtalet utgår från frågor som väcks i det psykiatriska patientarbetet och som även gestaltas i film och litteratur: Hur kan vi hjälpa människor som reagerar starkt och dramatiskt på konflikter i mänskliga situationer? Hur hanterar vi rädsla? Hur förhåller vi oss till vårt ansvar, även när vi är sårbara?
 
Samtalet arrangerade av Psykiatrin i Halland i samarbete med Högskolan i Halmstad den 26 februari 2021.
 
Hembygd och exil

Hembygd och exil

March 4, 2021
Idéhistorikerna och författarna Sven-Eric Liedman och Per Magnus Johansson samtalar om hembygd och exil. Var känner vi oss hemma? Och var är vi främlingar?
 
Sven-Eric Liedman doktorerade i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet 1966. Han var professor i detta ämne vid Göteborgs universitet 1979–2006.
 
Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, psykolog och doktorerade i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet 1999. 
 
År 2018 kom Liedman och Johansson ut med en gemensam bok: En spricka i språket. Marx och Freud - våra samtida, på Albert Bonniers Förlag.
 
Samtalet spelades in på Göteborgs Stadsbibliotek 3 mars 2021. Moderator är Mats Leffler. 
Läs mer om avsnittets ämne i Arche nr 68-69 här: https://www.arche.se/publikationer/arche-nummer-2/
 
#idehistoria #psykoanalys #hembygd #svenericliedman "permagnusjohansson "arche
Om narcissism

Om narcissism

February 8, 2021

Per Magnus Johansson talar om hur man kan förstå begreppet narcissism. Han reflekterar över möjligheter till förändring och behandling av patienter med narcissistiska drag. Vad har förmågan att sörja med narcissism att göra? Han talar också om narcissism i förhållande till föräldraskap och till barndomen liksom till vår önskan om bekräftelse och framgång. Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, docent i idéhistoria och författare.

Moderator för föreläsningen är Lydia Sandgren och den spelades in på Göteborgs stadsbibliotek 13 december 2017. 

Om hur Arche startades och hur tidskriften drivs idag

Om hur Arche startades och hur tidskriften drivs idag

February 2, 2021

Ansvarige utgivare Per Magnus Johansson berättar om hur Arche startades och hur tidskriften drivs idag. Vi får också höra om föreläsningsverksamheten och om bokförlaget Arche Press.

Så här ser Arches redaktion ut: 

Redaktör och ansvarig utgivare: Per Magnus Johansson
Biträdande redaktörer: Mats Leffler & Annika Stiebe
Layout & bildredaktör: Johan Linton
Redaktionssekreterare: Jonas Gilbert & Johan Stålberg
Redaktionskommitté: Mathias Alvidius, David Arvidsson, Mikaela Blomqvist, Joel Danielsson, Elin Mårtensson Elmrud, Mikael Färnkvist, Gunilla Hallerstedt, Anders Holme, Mia Hägg, Lydia Liljegren, Erica Lundqvist, Irina Karlsohn, Thomas Karlsohn, Håkan Liljeland, Ulf Karl Olov Nilsson, Johannes Nordholm, Astrid von Rosen, Ingrid Rosén, Peter Sand
Ansvarig för kontakter med Frankrike: Yvette Johansson
Redigerare: Andreas Stiebe
Tidskriften stöds av Statens kulturråd
Trycks på Göteborgstryckeriet, Mölndal

Prenumerationserbjudande: Teckna en prenumeration och få ett äldre nummer av Arche på köpet. Läs mer på arche.se

Det här är ett samtal från Kulturtidskriftfestivalen den 27 januari 2021 som arrangerades av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, Nätverkstan i Göteborg och Mediaverkstaden Skåne. Moderator är Hannah Ohlén Järvinen.

Hela sändningen finns att se på länken nedan där vi också möter Lira musikmagasin, Tidningen Skriva, Meänmaa, Ord&bild och Röda rummet liksom minipaneler, musikuppträdanden och läsningar.

https://www.facebook.com/natverkstankulturtidskrifter/videos/444704706712000

 

 

 

Postmodern kärlek - del 1

Postmodern kärlek - del 1

January 23, 2021

Per Magnus Johansson samtalar om kärleken i vår tid; såväl dess förändringar som dess oföränderligheter. Han frågar sig vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i kärlek idag och vilka frågor man kan ställa sig kring föräldraskap och skilsmässor. Vad innebär kärleken till vår historia för våra relationer här och nu? Kan man vara begärande utan att tala sanning? Frågor ställs om Tinder och han reflekterar över varaktighet och fördjupning i kontrast till kortvariga och utbytbara relationer. Och vilken roll spelar kärleken i behandlingsarbete liksom kärleken till våra institutioner?

 

Föreläsningen är del ett av två och spelades in på Göteborgs stadsbibliotek i februari 2017  - och den är minst lika aktuell idag. Moderator är David Arvidsson. Per Magnus Johanssons utgår från en artikel om postmodern kärlek i Arche 2016 54-55 där han i huvudsak tar stöd i Sigmund Freud. Vi får också ta del av tankar av sociologen Eva Illouz, psykoanalytikern Julia Kristeva och hennes man, författaren Phillipe Sollers samt den svenska författaren Lena Andersson och hennes böcker Egenmäktigt förfarande och Utan personligt ansvar. Du kan läsa mer på arche.se

 

 

Per Magnus Johansson om coronapandemin utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv

Per Magnus Johansson om coronapandemin utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv

January 15, 2021

Per Magnus Johansson kom i januari 2021 ut med sin andra bok om coronapandemin – Corona -en psykoanalytikers dagbok Del två på Korpens förlag. I det har avsnittet reflekterar han över hur vi människor hanterar oro, osäkerhet och begränsningar och hur vi kan förhålla oss till dom existensiella frågorna som väcks. Hur kan vi lära oss något mer om oss själva och den värld vi lever i?  

Bakgrund till de två böckerna om Corona: Per Magnus Johansson skrev sin första dagboksanteckning den 17 mars 2020 och skrev sedan texter nästan dagligen som publicerades på sociala medier och som sen sammanställdes i den första boken, Corona – En psykoanalytikers dagbok som kom ut den 25 maj 2020. Under sommaren och hösten 2020 skrev Per Magnus Johansson veckobrev som nu finns publicerade den andra boken, Corona – en psykoanalytikers dagbok del 2. Denna bok skildrar Corona-pandemins utveckling från juni till oktober 2020 ur intellektuella, medicinska och konstnärliga perspektiv. I arbetet med boken har ett antal forskare, flera läkare, en konstnär, en bibliotekschef, en präst, ett vårdbiträde, en konsthistoriker, en teaterregissör och flera intellektuella engagerats.

Den innehåller ett mångfacetterat samtal om hur Covid-19 har drabbat samhället och dess invånare. Utgångspunkten är att alla är drabbade, men att vi är berörda på skilda sätt. Vår oro och utsatthet ser olika ut, men den finns närvarande i större eller mindre utsträckning för var och en av oss. 

Inspelningarna i denna podd är från ett samtal den 27 maj 2020 om coronapandemin utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv, på uppdrag av Svenska psykoanalytiska föreningen och ABF Stockholm och ett samtal med Petra Revenue på Teater Trixter den 20 augusti 2020. 

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, utbildad i Paris, och idéhistoriker, verksam vid Göteborgs universitet. Han är författare till en rad böcker om bland annat psykoanalysens historia i Sverige samt redaktör för kulturtidskriften Arche.

 

Marx och Freud - med Sven-Eric Liedman och Per Magnus Johansson

Marx och Freud - med Sven-Eric Liedman och Per Magnus Johansson

January 6, 2021

I det här avsnittet möter vi idé-och lärdomshistorikerna Sven-Eric Liedman och Per Magnus Johansson som talar om sin gemensamma bok En spricka i språket, Marx och Freud – våra samtida som gavs ut på Bonniers förlag år 2018. Marx och Freud är både aktuella och kontroversiella. Ständigt dödförklaras de för att i nästa ögonblick åter hamna högst upp på dagordningen. Deras inflytande på eftervärlden har varit enormt men också motsägelsefullt. Varför fortsätter de att engagera oss? Det ska vi höra om nu i det här samtalet som spelades in på Freudianska föreningen i november 2018.

Psykoanalysens utmaningar idag på 2020-talet

Psykoanalysens utmaningar idag på 2020-talet

January 1, 2021

Per Magnus föreläser om psykoanalysens utmaningar idag; på 2020-talet. Samtalet mynnar ut i frågan om hur vi kan leva våra liv på ett meningsfullt sätt. Föreläsningen är inspelad på Freudianska föreningen i Göteborg 14 december 2019.

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, psykolog, docent i idé och lärdomshistoria och författare.

Föreläsningen finns också att se på Youtube: https://youtu.be/7mKEzKis44I

 

Lou Andreas Salomé

Lou Andreas Salomé

December 29, 2020
Per Magnus Johansson föreläser om den ryskfödda författaren och psykoanalytikern Lou Andreas-Salomé (1861-1937) som var en kvinnlig pionjär inom psykoanalysen och blev en central person för Sigmund Freud och hans dotter Anna, liksom för den psykoanalytiska rörelsen.
Hon levde ett okonventionellt liv och var modig i såväl ord som i handling. Hon väckte frågor som är högaktuella också idag kring filosofi, religion, erotik och sexualitet liksom kvinnans rätt till ett självständigt liv och därmed hennes förhållande till sina egna begär.
Lou Andreas-Salomés författarskap innefattar nio romaner, ett tjugotal noveller och monografier samt ett stort antal psykoanalytiska texter. Hon samtalade och umgicks med ledande intellektuella likt Paul Rée, Friedrich Nietzsche och Rainer Maria Rilke.
 
En föreläsning av Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, docent i idéhistoria och författare. Moderator är Mats Leffler. Föreläsningen spelades in på Freudianska föreningen 12 december 2020.
 

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App