Arche - samtal om psykoanalys, humaniora och arkitektur
Per Magnus Johansson om coronapandemin utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv

Per Magnus Johansson om coronapandemin utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv

January 15, 2021

Per Magnus Johansson kom i januari 2021 ut med sin andra bok om coronapandemin – Corona -en psykoanalytikers dagbok Del två på Korpens förlag. I det har avsnittet reflekterar han över hur vi människor hanterar oro, osäkerhet och begränsningar och hur vi kan förhålla oss till dom existensiella frågorna som väcks. Hur kan vi lära oss något mer om oss själva och den värld vi lever i?  

Bakgrund till de två böckerna om Corona: Per Magnus Johansson skrev sin första dagboksanteckning den 17 mars 2020 och skrev sedan texter nästan dagligen som publicerades på sociala medier och som sen sammanställdes i den första boken, Corona – En psykoanalytikers dagbok som kom ut den 25 maj 2020. Under sommaren och hösten 2020 skrev Per Magnus Johansson veckobrev som nu finns publicerade den andra boken, Corona – en psykoanalytikers dagbok del 2. Denna bok skildrar Corona-pandemins utveckling från juni till oktober 2020 ur intellektuella, medicinska och konstnärliga perspektiv. I arbetet med boken har ett antal forskare, flera läkare, en konstnär, en bibliotekschef, en präst, ett vårdbiträde, en konsthistoriker, en teaterregissör och flera intellektuella engagerats.

Den innehåller ett mångfacetterat samtal om hur Covid-19 har drabbat samhället och dess invånare. Utgångspunkten är att alla är drabbade, men att vi är berörda på skilda sätt. Vår oro och utsatthet ser olika ut, men den finns närvarande i större eller mindre utsträckning för var och en av oss. 

Inspelningarna i denna podd är från ett samtal den 27 maj 2020 om coronapandemin utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv, på uppdrag av Svenska psykoanalytiska föreningen och ABF Stockholm och ett samtal med Petra Revenue på Teater Trixter den 20 augusti 2020. 

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, utbildad i Paris, och idéhistoriker, verksam vid Göteborgs universitet. Han är författare till en rad böcker om bland annat psykoanalysens historia i Sverige samt redaktör för kulturtidskriften Arche.

 

Marx och Freud - med Sven-Eric Liedman och Per Magnus Johansson

Marx och Freud - med Sven-Eric Liedman och Per Magnus Johansson

January 6, 2021

I det här avsnittet möter vi idé-och lärdomshistorikerna Sven-Eric Liedman och Per Magnus Johansson som talar om sin gemensamma bok En spricka i språket, Marx och Freud – våra samtida som gavs ut på Bonniers förlag år 2018. Marx och Freud är både aktuella och kontroversiella. Ständigt dödförklaras de för att i nästa ögonblick åter hamna högst upp på dagordningen. Deras inflytande på eftervärlden har varit enormt men också motsägelsefullt. Varför fortsätter de att engagera oss? Det ska vi höra om nu i det här samtalet som spelades in på Freudianska föreningen i november 2018.

Psykoanalysens utmaningar idag på 2020-talet

Psykoanalysens utmaningar idag på 2020-talet

January 1, 2021

Per Magnus föreläser om psykoanalysens utmaningar idag; på 2020-talet. Samtalet mynnar ut i frågan om hur vi kan leva våra liv på ett meningsfullt sätt. Föreläsningen är inspelad på Freudianska föreningen i Göteborg 14 december 2019.

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, psykolog, docent i idé och lärdomshistoria och författare.

Föreläsningen finns också att se på Youtube: https://youtu.be/7mKEzKis44I

 

Lou Andreas Salomé

Lou Andreas Salomé

December 29, 2020
Per Magnus Johansson föreläser om den ryskfödda författaren och psykoanalytikern Lou Andreas-Salomé (1861-1937) som var en kvinnlig pionjär inom psykoanalysen och blev en central person för Sigmund Freud och hans dotter Anna, liksom för den psykoanalytiska rörelsen.
Hon levde ett okonventionellt liv och var modig i såväl ord som i handling. Hon väckte frågor som är högaktuella också idag kring filosofi, religion, erotik och sexualitet liksom kvinnans rätt till ett självständigt liv och därmed hennes förhållande till sina egna begär.
Lou Andreas-Salomés författarskap innefattar nio romaner, ett tjugotal noveller och monografier samt ett stort antal psykoanalytiska texter. Hon samtalade och umgicks med ledande intellektuella likt Paul Rée, Friedrich Nietzsche och Rainer Maria Rilke.
 
En föreläsning av Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, docent i idéhistoria och författare. Moderator är Mats Leffler. Föreläsningen spelades in på Freudianska föreningen 12 december 2020.
 

 

Universitetets gränser

Universitetets gränser

December 23, 2020

Lyssna på Sven-Eric Liedman, Per Magnus Johansson, Thomas Karlsohn och Peter Josephson som samtalar kring boken Universitetets gränser, utgiven på Arche Press. Samtalet spelades in i mars 2019. Läs mer om boken på https://www.arche.se/publikationer/universitetets-granser/

Universitetets gränser är en antologi med nyskrivna texter om universitetets historia och aktuella situation av forskare i idé- och lärdomshistoria och historia från Uppsala, Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet samt Södertörns högskola.

Boken innehåller följande texter: 

Peter Josephson & Thomas Karlsohn – Om universitetets gränser
Sven Widmalm – Är universitetet historia?
Jenny Beckman – Botanikens gränser
Peter Josephson – Hotet från autodidakten
Fredrik Bertilsson – Verksamhetsöverskridande samarbeten
Per Magnus Johansson – Psykoanalysen och universitetet
Thomas Kaiserfeld – Massuniversitetets forskningspolitik
My Klockar Linder – I kulturforskningens gränsland
Andreas Åkerlund – Universitetet över gränserna
Thomas Karlsohn – Akademisk nostalgi
Johan Östling – Bortom konventionens gränser

 

Psykoanalysens introduktion i Sverige - del 2

Psykoanalysens introduktion i Sverige - del 2

December 23, 2020

Hur gick det till när Freuds psykoanalys introducerades i Sverige? En föreläsning av psykoanalytiker och idé- och lärdomshistoriker Per Magnus Johansson.

Denna föreläsning är del två i en föreläsningsserie om psykoanalysens, psykoterapins och psykiatrins historia i Sverige, och beskriver utvecklingen i Sverige från andra världskrigets början fram till idag. Föreläsningarna baseras på Per Magnus Johanssons  böcker i serien om Freuds psykoanalys: Arvtagare i Sverige (1999), Arvtagare i Sverige Del 2 (2003) samt Inblickar i psykiatrins och den psykodynamiska terapins historia i Göteborg 1945-2009 (2009). Utgivna på Daidalos förlag. Föreläsningen är inspelad på Göteborgs stadsbibliotek 2017.

Psykoanalysens introduktion i Sverige - del 1

Psykoanalysens introduktion i Sverige - del 1

December 23, 2020

Hur gick det till när Freuds psykoanalys introducerades i Sverige? En föreläsning av psykoanalytiker och idé- och lärdomshistoriker Per Magnus Johansson. Del ett av två i en föreläsningsserie om psykoanalysens, psykoterapins och psykiatrins historia i Sverige, baserat på Per Magnus Johanssons tre böcker i serien om Freuds psykoanalys: Arvtagare i Sverige (1999), Arvtagare i Sverige Del 2 (2003) samt Inblickar i psykiatrins och den psykodynamiska terapins historia i Göteborg 1945-2009 (2009). Utgivna på Daidalos förlag. Avsnittet är inspelat på Göteborgs Stadsbibliotek år 2017.

 

#psykoanalys #sigmundfreud #freud  #psykoanalyssverige #permagnusjohansson #arche #tidskriftarche #archesamtal

Play this podcast on Podbean App