Arche - samtal om psykoanalys, humaniora och arkitektur
Trilogin Corona - En psykoanalytikers dagbok

Trilogin Corona - En psykoanalytikers dagbok

October 1, 2021

Ett samtal mellan psykoanalytiker och författare Per Magnus Johansson och Christer Andersson, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Bergsjön vårdcentral, som är en av de personer som har en framträdande plats i Per Magnus Johanssons tre böcker Corona – En psykoanalytikers dagbok på Bokförlaget Korpen. Samtalet spelades in på Majornas bokhandel 29 september2021 och modererades av psykolog Annika Stiebe. 

Böckerna finns att köpa hos nätbokhandlarna och hos välsorterade bokhandlare.

Att arbeta i en mångkulturell stadsdel

Att arbeta i en mångkulturell stadsdel

September 12, 2021

Per Magnus Johansson talar om att arbeta i en mångkulturell stadsdel och ger konkreta råd till läkare, psykologer, socionomer och lärare som möter människor som har sitt ursprung i andra länder. Han reflekterar också över frågan om kriminalitet och utanförskap. I samtalet utgår han från Bergsjön vårdcentral i Göteborg där han handleder läkare och psykologer. Per Magnus Johansson är psykolog, psykoanalytiker, docent i idéhistoria och författare.

Frågan om exil är ständigt aktuell i tidskriften Arche.

I nummer 2015 50-51 skriver Per Magnus Johansson om psykoanalys och exil och i nummer 2019 68-69 skriver han om den världsberömda filosofen Agnes Heller.

Några fler exempel på texter ur de senaste numren:

I nummer 2021 74-75: Fethi Benslama diskuterar möjligheten att i kliniken arbeta med exilproblematiken hos migranterna och deras barn. Exilens betydelse för modernismen utforskas av Johannes Nordholm där han utgår från konstlivet i Paris kring sekelskiftet 1900. Jesper Svenbro behandlar frågan om toleransen mot oliktänkande via Tomas Tranströmer.

I nummer 2020 70-71 : Jonas Gilbert, Caroline Merkel och Antje Wischmann behandlar den tyska filosofen, litteratur- och språkvetaren Käte Hamburgers tid i exil i Göteborg mellan 1934 och 1956. Den egyptisk-franske psykoanalytikern Moustapha Safouan diskuterar förhållandet mellan individ och samhälle under 1900-talets Europa och hur detta gestaltas i arabvärlden idag. Vi publicerar även en intervju med Julia Kristeva "Jag är och förblir en främling".

 

 

Konsten att lyssna

Konsten att lyssna

July 29, 2021

I det här avsnittet samtalar Marit Kapla, Per Magnus Johansson och David Karlsson om konsten att lyssna.

Samtalet ägde rum i maj 2021 och arrangerades av ABF Göteborg i samarbete med Västra Götalandsregionen och bokförlaget Korpen och vi tackar för möjligheten att få sända samtalet här.

Postmodern kärlek - del 2

Postmodern kärlek - del 2

June 26, 2021

Per Magnus Johansson samtalar om kärleken i vår tid; såväl dess förändringar som dess oföränderligheter.

Han frågar sig vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i kärlek idag och vilka frågor man kan ställa sig kring föräldraskap och skilsmässor. Han reflekterar över varaktighet och fördjupning i kontrast till kortvariga och utbytbara relationer. Och vilken roll spelar kärleken i behandlingsarbete liksom kärleken till våra institutioner? Vi får också lyssna till Leonard Cohen som talar om kärlek.

Föreläsningen är del två av två och spelades in på Göteborgs stadsbibliotek våren 2017  - och den är minst lika aktuell idag. Moderator är David Arvidsson.

Per Magnus Johanssons utgår från en artikel om postmodern kärlek i Arche 2016 54-55 där han i huvudsak tar stöd i Sigmund Freud. Vi får också ta del av tankar av sociologen Eva Illouz, psykoanalytikern Julia Kristeva och hennes man, författaren Phillipe Sollers samt den svenska författaren Lena Andersson och hennes böcker Egenmäktigt förfarande och Utan personligt ansvar. Du kan läsa mer på arche.se

Över- och underdiagnostik inom psykiatrin

Över- och underdiagnostik inom psykiatrin

June 6, 2021

Förekommer överdiagnostik inom psykiatrin, eller finns det skäl att tro att vissa psykiatriska tillstånd är underdiagnostiserade? Hur har diagnostiken utvecklats över tid? Och med tanke på den omfattande förskrivningen av antidepressiv medicin - hur mår vi egentligen? Ett samtal med forskare och överläkare Harald Aiff, psykiater, forskare och författare Lotta Borg Skoglund och Per Magnus Johansson, psykolog, psykoanalytiker, idéhistoriker och författare. Arrangerat av Region Halland och Västra Götalandsregionen och vi tackar för möjligheten att få sprida samtalet här. Samtalet spelades in 18 maj 2021 och finns också att se på Youtube: https://youtu.be/EVNIsmY8pO4  

Agnes Heller

Agnes Heller

May 4, 2021

I det här avsnittet möter vi en av de mest betydelsefulla filosoferna i vår tid, Agnes Heller, i ett samtal med Per Magnus Johansson den 27 september 2015 då Agnes Heller var på besök i Göteborg för att tala på Bokmässan och på Freudianska föreningen. Tidskriften Arche har publicerat ett flertal texter av Agnes Heller.

Politiskt gick Heller från att vara en humanistisk marxist till att bli en förespråkare för den amerikanska politiska modellen. Hon uppfattade att den amerikanska konstitutionen ger de bästa möjligheterna för den enskilde att förverkliga ett meningsfullt liv i frihet. Hon var emellertid självklart främmande inför den politik som Donald Trump bedriver. Hon var lika kritisk mot kommunistiska regimer som hon var mot högerpopulistiska. Hon var en förespråkare av ett enat och demokratiskt Europa och erhöll en mängd utmärkelser för sin kulturella och intellektuella gärning.

Fyra år efter att det här samtalet spelades in, den 19 juli 2019 dog Agnes Heller 90 år gammal. Hon drunknade i samband med en simtur i Balatonsjön i sydvästra delen av Ungern. Per Magnus Johansson skrev då en text om Agnes Heller som finns publicerad i Arche 2019 68-69 och som finns att läsa i sin helhet på arche.se.

Om felprestationer - med Per Magnus Johansson

Om felprestationer - med Per Magnus Johansson

April 1, 2021

Har du också försökt öppna dörren med fel nyckel och funderat på vad det kan betyda? Psykoanalytiker och författare Per Magnus Johansson talar om felprestationer och felhandlingar utifrån Sigmund Freuds bok Vardagslivets psykopatologi. Avsnittet spelades in 13 mars 2021 och är en del av det Freudseminarie som leds av Per Magnus Johansson och administreras av Erica Lundqvist och David Arvidsson. Seminariet sker ungefär en gång i månaden, är öppet för alla och det är möjligt att delta online. Du kan läsa mer på arche.se eller mejla till freudsemgbg@gmail.com. 

#permagnusjohansson #isigmundfreud #psykoanalys #arche #felprestationer #felhandlingar #freudseminarie

Psykiskt lidande och livslust - Ruben Östlund, Per Magnus Johansson och Aslak Iversen

Psykiskt lidande och livslust - Ruben Östlund, Per Magnus Johansson och Aslak Iversen

March 19, 2021
Ett samtal mellan regissören Ruben Östlund, idéhistorikern och psykoanalytikern Per Magnus Johansson och psykologen Aslak Iversen kring psykiskt lidande och livslust. Ruben Östlund är känd för filmer som The Square, Play, De ofrivilliga och Turist och samtalet tar sin utgångspunkt i scener ur hans filmer. Vi får också höra Östlund berätta om sin nya film Triangle of Sadness. 
 
Samtalet utgår från frågor som väcks i det psykiatriska patientarbetet och som även gestaltas i film och litteratur: Hur kan vi hjälpa människor som reagerar starkt och dramatiskt på konflikter i mänskliga situationer? Hur hanterar vi rädsla? Hur förhåller vi oss till vårt ansvar, även när vi är sårbara?
 
Samtalet arrangerade av Psykiatrin i Halland i samarbete med Högskolan i Halmstad den 26 februari 2021.
 
Hembygd och exil

Hembygd och exil

March 4, 2021
Idéhistorikerna och författarna Sven-Eric Liedman och Per Magnus Johansson samtalar om hembygd och exil. Var känner vi oss hemma? Och var är vi främlingar?
 
Sven-Eric Liedman doktorerade i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet 1966. Han var professor i detta ämne vid Göteborgs universitet 1979–2006.
 
Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, psykolog och doktorerade i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet 1999. 
 
År 2018 kom Liedman och Johansson ut med en gemensam bok: En spricka i språket. Marx och Freud - våra samtida, på Albert Bonniers Förlag.
 
Samtalet spelades in på Göteborgs Stadsbibliotek 3 mars 2021. Moderator är Mats Leffler. 
Läs mer om avsnittets ämne i Arche nr 68-69 här: https://www.arche.se/publikationer/arche-nummer-2/
 
#idehistoria #psykoanalys #hembygd #svenericliedman "permagnusjohansson "arche
Om narcissism

Om narcissism

February 8, 2021

Per Magnus Johansson talar om hur man kan förstå begreppet narcissism. Han reflekterar över möjligheter till förändring och behandling av patienter med narcissistiska drag. Vad har förmågan att sörja med narcissism att göra? Han talar också om narcissism i förhållande till föräldraskap och till barndomen liksom till vår önskan om bekräftelse och framgång. Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, docent i idéhistoria och författare.

Moderator för föreläsningen är Lydia Sandgren och den spelades in på Göteborgs stadsbibliotek 13 december 2017. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App