Arche - samtal om psykoanalys, humaniora och arkitektur
Det okända

Det okända

May 9, 2022

Per Magnus Johansson talar om det okända, från ett samtal den 8 maj 2022. Arrangörer: Jonsereds herrgård och Konstnärliga fakulteten, båda vid Göteborgs universitet, i samverkan med Atalante. Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke.

Om lidande - med Per Magnus Johansson

Om lidande - med Per Magnus Johansson

May 4, 2022

Lider vi mer idag? Vem har ansvar för barns lidande? Har vi svårare att stå ut med lidandet? Vad är lidandets kreativa potential? Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, idéhistoriker och författare talar som inbjuden gäst till ett arrangemang “Vantrivs vi i kulturen?” på Skeppet i Göteborg den 7 april 2022. Samtalsledare är Alexandra och Ludvig Lindelöf.

Psykoanalys och politik

Psykoanalys och politik

January 31, 2022

Psykoanalytiker, docent och författare Per Magnus Johansson talar om psykoanalys och politik.

En föreläsning som spelades in på Göteborgs Stadsbibliotek. 

Läs mer om Per Magnus Johansson på: permagnusjohansson.com

Om tvångssyndrom och OCD

Om tvångssyndrom och OCD

December 1, 2021

”Vi människor har behov av tröst och att försöka påverka verkligheten - i synnerhet när vi inte kan påverka den.” Så inleder Per Magnus Johansson detta avsnitt som handlar om tvångshandlingar och tvångstankar: OCD (Obsessive Compulsive Disorder). Han reflekterar över när det drabbar unga människor och vilken hjälp som finns att få. 

Samtalet spelades in i samband med att Per Magnus Johansson deltog i en utbildningsfilm för skolelever om OCD, producerad av Louise Bergman som också intervjuar. 

Den psykiska ohälsan - en tanke

Den psykiska ohälsan - en tanke

November 18, 2021

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige liksom antalet patienter inom psykiatrin. Önskan är stor att hitta behandlingsmetoder som fungerar. I det här avsnittet får vi lyssna på en del ur ett av de seminarier som Per Magnus Johansson håller i Freudianska föreningens regi i Göteborg. Du kan läsa mer om dessa seminarier på arche.se

Arkitektliv: Gert Wingårdh i samtal med Per Magnus Johansson och Johan Linton

Arkitektliv: Gert Wingårdh i samtal med Per Magnus Johansson och Johan Linton

October 30, 2021

Ett samtal om Arche Press nya bok Arkitektliv som är en omfattande undersökning av Gert Wingårdhs liv och arbete. Boken utgår från samtal som Wingårdh under ett decennium haft med psykoanalytikern och idéhistorikern Per Magnus Johansson samt arkitekten och arkitekturhistorikern Johan Linton, båda två från kulturtidskriften Arche.

Samtalen kompletteras med en rik dokumentation, både saklig och personlig, av huvudpersonens verksamhet. Vi får ta del av sjuttio stycken projekt som Gert Wingårdh har valt ut och som är beskrivna av honom själv i kommentarer präglade av personliga tankar och minnesbilder. Därutöver får vi läsa en passage som beskriver en normal arbetsvecka för Gert Wingårdh, en slags komprimerad dagbok som utvidgar och komplettera bilden av ett arkitektliv. Läs mer om boken här

Boken finns att köpa hos välsorterade bokhandlare och i nätbokhandeln.

Samtalet spelades in den 29:e oktober 2021 i Arches lokaler i Göteborg.

 

Trilogin Corona - En psykoanalytikers dagbok

Trilogin Corona - En psykoanalytikers dagbok

October 1, 2021

Ett samtal mellan psykoanalytiker och författare Per Magnus Johansson och Christer Andersson, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Bergsjön vårdcentral, som är en av de personer som har en framträdande plats i Per Magnus Johanssons tre böcker Corona – En psykoanalytikers dagbok på Bokförlaget Korpen.  Samtalet modererades av psykolog Annika Stiebe. 

Böckerna finns att köpa hos nätbokhandlarna och hos välsorterade bokhandlare.

Samtalet spelades in på Majornas bokhandel 29 september 2021.

Att arbeta i en mångkulturell stadsdel

Att arbeta i en mångkulturell stadsdel

September 12, 2021

Per Magnus Johansson talar om att arbeta i en mångkulturell stadsdel och ger konkreta råd till läkare, psykologer, socionomer och lärare som möter människor som har sitt ursprung i andra länder. Han reflekterar också över frågan om kriminalitet och utanförskap. I samtalet utgår han från Bergsjön vårdcentral i Göteborg där han handleder läkare och psykologer. Per Magnus Johansson är psykolog, psykoanalytiker, docent i idéhistoria och författare.

Frågan om exil är ständigt aktuell i tidskriften Arche.

I nummer 2015 50-51 skriver Per Magnus Johansson om psykoanalys och exil och i nummer 2019 68-69 skriver han om den världsberömda filosofen Agnes Heller.

Några fler exempel på texter ur de senaste numren:

I nummer 2021 74-75: Fethi Benslama diskuterar möjligheten att i kliniken arbeta med exilproblematiken hos migranterna och deras barn. Exilens betydelse för modernismen utforskas av Johannes Nordholm där han utgår från konstlivet i Paris kring sekelskiftet 1900. Jesper Svenbro behandlar frågan om toleransen mot oliktänkande via Tomas Tranströmer.

I nummer 2020 70-71 : Jonas Gilbert, Caroline Merkel och Antje Wischmann behandlar den tyska filosofen, litteratur- och språkvetaren Käte Hamburgers tid i exil i Göteborg mellan 1934 och 1956. Den egyptisk-franske psykoanalytikern Moustapha Safouan diskuterar förhållandet mellan individ och samhälle under 1900-talets Europa och hur detta gestaltas i arabvärlden idag. Vi publicerar även en intervju med Julia Kristeva "Jag är och förblir en främling".

 

 

Konsten att lyssna

Konsten att lyssna

July 29, 2021

I det här avsnittet samtalar Marit Kapla, Per Magnus Johansson och David Karlsson om konsten att lyssna.

Samtalet ägde rum i maj 2021 och arrangerades av ABF Göteborg i samarbete med Västra Götalandsregionen och bokförlaget Korpen och vi tackar för möjligheten att få sända samtalet här.

Postmodern kärlek - del 2

Postmodern kärlek - del 2

June 26, 2021

Per Magnus Johansson samtalar om kärleken i vår tid; såväl dess förändringar som dess oföränderligheter.

Han frågar sig vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i kärlek idag och vilka frågor man kan ställa sig kring föräldraskap och skilsmässor. Han reflekterar över varaktighet och fördjupning i kontrast till kortvariga och utbytbara relationer. Och vilken roll spelar kärleken i behandlingsarbete liksom kärleken till våra institutioner? Vi får också lyssna till Leonard Cohen som talar om kärlek.

Föreläsningen är del två av två och spelades in på Göteborgs stadsbibliotek våren 2017  - och den är minst lika aktuell idag. Moderator är David Arvidsson.

Per Magnus Johanssons utgår från en artikel om postmodern kärlek i Arche 2016 54-55 där han i huvudsak tar stöd i Sigmund Freud. Vi får också ta del av tankar av sociologen Eva Illouz, psykoanalytikern Julia Kristeva och hennes man, författaren Phillipe Sollers samt den svenska författaren Lena Andersson och hennes böcker Egenmäktigt förfarande och Utan personligt ansvar. Du kan läsa mer på arche.se

Podbean App

Play this podcast on Podbean App