Arche - samtal om psykoanalys, humaniora och arkitektur

Om felprestationer - med Per Magnus Johansson

April 1, 2021

Har du också försökt öppna dörren med fel nyckel och funderat på vad det kan betyda? Psykoanalytiker och författare Per Magnus Johansson talar om felprestationer och felhandlingar utifrån Sigmund Freuds bok Vardagslivets psykopatologi. Avsnittet spelades in 13 mars 2021 och är en del av det Freudseminarie som leds av Per Magnus Johansson och administreras av Erica Lundqvist och David Arvidsson. Seminariet sker ungefär en gång i månaden, är öppet för alla och det är möjligt att delta online. Du kan läsa mer på arche.se eller mejla till freudsemgbg@gmail.com. 

#permagnusjohansson #isigmundfreud #psykoanalys #arche #felprestationer #felhandlingar #freudseminarie

Podbean App

Play this podcast on Podbean App