Arche - samtal om psykoanalys, humaniora och arkitektur

Postmodern kärlek - del 1

January 23, 2021

Per Magnus Johansson samtalar om kärleken i vår tid; såväl dess förändringar som dess oföränderligheter. Han frågar sig vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i kärlek idag och vilka frågor man kan ställa sig kring föräldraskap och skilsmässor. Vad innebär kärleken till vår historia för våra relationer här och nu? Kan man vara begärande utan att tala sanning? Frågor ställs om Tinder och han reflekterar över varaktighet och fördjupning i kontrast till kortvariga och utbytbara relationer. Och vilken roll spelar kärleken i behandlingsarbete liksom kärleken till våra institutioner?

 

Föreläsningen är del ett av två och spelades in på Göteborgs stadsbibliotek i februari 2017  - och den är minst lika aktuell idag. Moderator är David Arvidsson. Per Magnus Johanssons utgår från en artikel om postmodern kärlek i Arche 2016 54-55 där han i huvudsak tar stöd i Sigmund Freud. Vi får också ta del av tankar av sociologen Eva Illouz, psykoanalytikern Julia Kristeva och hennes man, författaren Phillipe Sollers samt den svenska författaren Lena Andersson och hennes böcker Egenmäktigt förfarande och Utan personligt ansvar. Du kan läsa mer på arche.se

 

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App