Arche - samtal om psykoanalys, humaniora och arkitektur

Psykoanalysens introduktion i Sverige - del 2

December 23, 2020

Hur gick det till när Freuds psykoanalys introducerades i Sverige? En föreläsning av psykoanalytiker och idé- och lärdomshistoriker Per Magnus Johansson.

Denna föreläsning är del två i en föreläsningsserie om psykoanalysens, psykoterapins och psykiatrins historia i Sverige, och beskriver utvecklingen i Sverige från andra världskrigets början fram till idag. Föreläsningarna baseras på Per Magnus Johanssons  böcker i serien om Freuds psykoanalys: Arvtagare i Sverige (1999), Arvtagare i Sverige Del 2 (2003) samt Inblickar i psykiatrins och den psykodynamiska terapins historia i Göteborg 1945-2009 (2009). Utgivna på Daidalos förlag. Föreläsningen är inspelad på Göteborgs stadsbibliotek 2017.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App